Θεραπευτικά Laser – Argon Laser Φωτοπηξία

Θεραπευτικά Laser – Argon Laser Φωτοπηξία

Η Argon Laser Φωτοπηξία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση παθήσεων αμφιβληστροειδούς, όπως ρωγμές αμφιβληστροειδούς, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και διαβητικά οιδήματα ωχράς. Αποτελεί ένα διαφορετικό είδος laser από εκείνο που χρησιμοποιείται για την διόρθωση...
Βλέφαρα και Επιπεφυκότας

Βλέφαρα και Επιπεφυκότας

Δύο από τις συχνότερες και πιο συνηθισμένες φλεγμονές των αδένων στα βλέφαρα είναι το χαλάζιο και η κριθή (κριθαράκι). Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η σωστή θεραπεία και η έγκαιρη επίσκεψη στον οφθαλμίατρο μπορεί να μας απαλλάξει από την ταλαιπωρία του πόνου ή ενός...
Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) παρουσιάζεται σε ηλικίες άνω των πενήντα ετών. Είναι μία προοδευτική εκφυλιστική οφθαλμική νόσος η οποία προσβάλλει την ωχρά κηλίδα, το κέντρο του οπτικού μας πεδίου. Η ωχρά κηλίδα καλύπτει μία μικρή περιοχή τον βυθό του...
Γλαύκωμα

Γλαύκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα Το γλαύκωμα είναι μία ομάδα παθήσεων του οφθαλμού οι οποίες προκαλούν προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για μία χρόνια εξελικτική νευροπάθεια που συνήθως προκαλείται από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, συνδυαστικά...
Έλεγχος και Αντιμετώπιση Παθήσεων των Βλεφάρων & της Δακρυικής Συσκευής

Έλεγχος και Αντιμετώπιση Παθήσεων των Βλεφάρων & της Δακρυικής Συσκευής

Παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα βλέφαρα ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την όραση και την λειτουργία του ματιού, προκαλώντας επίσης και αισθητικά προβλήματα. Απαιτείται λοιπόν η έγκαιρη και ακριβής πρόληψη από τον οφθαλμίατρο, ώστε να προκύψει η σωστή θεραπεία...