Τα τελευταία χρόνια η έκφραση ‘laser για τη μυωπία’ έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας επιλέγουν να μπουν στην διαδικασία μιας διαθλαστικής επέμβασης (LASIK, PRK κ.α.) προκειμένου να απαλλαγούν από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής τους.

Τι είναι όμως αυτές οι επεμβάσεις,τι αφορούν και πόσο ασφαλείς είναι;

Οι διαθλαστικές ανωμαλίες όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο εύρος τους, δεν είναι ασθένειες αλλά ουσιαστικά παραλλαγές της φυσιολογικής κατάστασης της εμμετρωπίας. Προκαλούνται δε,λόγω του μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους του οφθαλμού ή της διαφορετικής μορφολογίας του κερατοειδούς.

Η διαθλαστική χειρουργική παρεμβαίνει στο επίπεδο του κερατοειδούς,μεταβάλλοντας κατάλληλα την καμπυλότητά του,λαμβανομένων υπ’όψιν και κάποιων πιο ειδικών παραμέτρων που ξεφεύγουν από το σκοπό αυτού του άρθρου.Οι μεταβολές αυτές επιτυγχάνονται με τη χρήση ειδικών laser,τα οποία έχει προηγουμένως προγραμματίσει κατάλληλα ο Οφθαλμίατρος αξιοποιώντας τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου.

Η ασφάλεια αυτών των επεμβάσεων κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, λόγω δύο σημαντικών παραγόντων:

1ον: των καινούργιων laser.Τα καινούργια,τελευταίας γενιάς,μηχανήματα και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται είναι ιδίαιτερα ακριβεί καθιστώντας τις διαθλαστικές επεμβάσεις ασφαλείς και αποτελεσματικές.

2ον:του ενδελεχούς προεγχειρητικού ελέγχου.Αυτή είναι,ίσως, η πιο σημαντική παράμετρος γιατί δεν είναι όλοι οι φέροντες γυαλιά και φακούς επαφής κατάλληλοι υποψήφιοι για να υποβληθούν σε επέμβαση.Υπάρχουν παθήσεις είτε συστηματικές είτε του ίδιου του οφθαλμού που καθιστούν απαγορευτική τη διενέργεια της επέμβασης.Ακόμη,νεαρότερες ηλικίες θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή,γιατί πολλές φορές το μάτι σ’αυτές τις ηλικίες συμπεριφέρεται ιδιαίτερα.

Σε κάθε περίπτωση η λήψη του κατάλληλου ιστορικού από τον οφθαλμίατρο και οι εξετάσεις που γίνονται προεγχειρητικά μας εξασφαλίζουν σε υψηλό βαθμό την επιτυχή επιλογή του υποψηφίου.

Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι, όπως σε κάθε επέμβαση,υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν ενδεχόμενες επιπλοκές,οι οποίες όμως στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αντιμετωπίσιμες. Η περίοδος αποθεραπείας μετά από μια τέτοια επέμβαση είναι συνήθως μικρή και η αποκατάσταση της όρασης ταχεία.

Ακολουθώντας λοιπόν τις συμβουλές και τις οδηγίες του ειδικού,οι διαθλαστικές επεμβάσεις για την διόρθωση της μυωπίας,της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού έχουν πολύ καλά αποτελέσματα,απαλλάσοντας τους ασθενείς από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής.