Βλέφαρα και Επιπεφυκότας

Βλέφαρα και Επιπεφυκότας

Δύο από τις συχνότερες και πιο συνηθισμένες φλεγμονές των αδένων στα βλέφαρα είναι το χαλάζιο και η κριθή (κριθαράκι). Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η σωστή θεραπεία και η έγκαιρη επίσκεψη στον οφθαλμίατρο μπορεί να μας απαλλάξει από την ταλαιπωρία του πόνου ή ενός...
Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) παρουσιάζεται σε ηλικίες άνω των πενήντα ετών. Είναι μία προοδευτική εκφυλιστική οφθαλμική νόσος η οποία προσβάλλει την ωχρά κηλίδα, το κέντρο του οπτικού μας πεδίου. Η ωχρά κηλίδα καλύπτει μία μικρή περιοχή τον βυθό του...
Γλαύκωμα

Γλαύκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα Το γλαύκωμα είναι μία ομάδα παθήσεων του οφθαλμού οι οποίες προκαλούν προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για μία χρόνια εξελικτική νευροπάθεια που συνήθως προκαλείται από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, συνδυαστικά...
Καταρράκτης

Καταρράκτης

Τι είναι ο Καταρράκτης Ο καταρράκτης είναι μια συχνή πάθηση η οποία εκδηλώνεται στα πλαίσια της φυσιολογικής γήρανσης του οργανισμού. Είναι η κύρια αιτία αναστρέψιμης απώλειας της όρασης σε άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών. Πρόκειται για την σταδιακή θόλωση του...