Η Περιφερική Ιριδοτομή είναι μία τεχνική η οποία εφαρμόζεται σε εκείνους τους ασθενείς που έχουν υποστεί κρίση οξέως γλαυκώματος κλειστής γωνίας, καθώς και σε όσους παρουσιάζουν ανατομικούς λόγους, όπως αβαθή πρόσθιο θάλαμο με στενή ή κλειστή γωνία, συμφύσεις, διαφορετική διαμόρφωση ίριδας.

Με την Ιριδοτομή, μεταβάλλεται η ανατομική θέση της ίριδας, διευρύνοντας την γωνία του οφθαλμού, καθιστώντας έτσι πιο ευχερή την απορροή του υδατοειδούς υγρού.

Πριν από την Ιριδοτομή πραγματοποιείται τοπική αναισθησία με ειδικές σταγόνες.

Αποτελεί μία μη επεμβατική διαδικασία η οποία γίνεται με την χρήση ειδικού λέιζερ (YAG Laser), που σκοπό έχει την δημιουργία μικρής οπής στην ίριδα του ματιού (το χρωματιστό διάφραγμα του οφθαλμού).

Η μικρή αυτή οπή, επιτρέπει στο υδατοειδές υγρό το οποίο γεμίζει το πρόσθιο κομμάτι του οφθαλμού, να εισέλθει στον οπίσθιο θάλαμο από όπου απομακρύνεται.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος οξείας αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης -οξύ γλαύκωμα-.

Πρόκειται για μια ασφαλή, ανώδυνη και σύντομη χρονικά επέμβαση με λέιζερ η οποία δεν απαιτεί νοσηλεία του ασθενούς, ο οποίος μπορεί άμεσα να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πριν ή μετά την Ιριδοτομή, είναι πιθανό, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε περίπτωση, να ζητηθεί από τον οφθαλμίατρο η χρήση αντι- γλαυκωματικών κολλυρίων.