Τι είναι το γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μία ομάδα παθήσεων του οφθαλμού οι οποίες προκαλούν προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για μία χρόνια εξελικτική νευροπάθεια που συνήθως προκαλείται από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, συνδυαστικά με μικροέμφρακτα των τριχοειδών και ισχαιμία της κεφαλής του οπτικού νεύρου.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η σταδιακή μείωση της ευαισθησίας των γαγγλιακών κυττάρων, η καταστροφή του οπτικού νεύρου και του οπτικού πεδίου. Το γλαύκωμα είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί έγκαιρα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση η οποία δεν είναι αναστρέψιμη. Αυτός είναι και ο λόγος που κρίνεται απαραίτητος ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος -κάθε 1 με 2 χρόνια- για άτομα τα οποία έχουν υπερβεί τα 40 έτη.

Ο έλεγχος χρειάζεται να ξεκινάει και από την ηλικία των 35 ετών σε περιπτώσεις ατόμων όπου υπάρχει οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος. Η συχνότητα εμφάνισης του γλαυκώματος αυξάνεται σημαντικά στις μεγάλες ηλικίες. Στον γενικό πληθυσμό το ποσοστό εμφάνισης ανέρχεται γύρω στο 2%, το οποίο ποσοστό διπλασιάζεται (4%) σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών.

 

Η ολοκληρωμένη Μελέτη Γλαυκώματος περιλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους:

 

N

Βιομικροσκόπηση

N

Τονομέτρηση με αεροτονόμετρο τελευταίας γενιάς

N

Παχυμετρία Κερατοειδούς

N

Γωνιοσκοπία

N

Τονομετρική Καμπύλη

N

Στερεοφωτογραφία Οπτικού Νεύρου

N

Έλεγχος Οπτικών Πεδίων με Αυτόματη Περιμετρία