Μυωπία

Πρόκειται για την διαθλαστική ανωμαλία στην οποία ο ασθενής δεν μπορεί να δει καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά.
Στην μυωπία οι ακτίνες του φωτός (το είδωλο δηλαδή του αντικειμένου που βλέπουμε) εστιάζονται σε ένα σημείο μπροστά από τον αμφιβληστροειδή. Αυτό οφείλεται είτε γιατί ο βολβός του ματιού είναι μεγαλύτερος από το φυσιολογικό (αξονική μυωπία) ή γιατί η καμπυλότητα του κερατοειδούς είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό (διαθλαστική μυωπία). Επίσης μπορεί να συμβαίνουν και οι δύο καταστάσεις ταυτόχρονα.
Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστική επέμβαση στην κατάλληλη ηλικία.

Υπερμετρωπία

Πρόκειται για την διαθλαστική ανωμαλία στην οποία οι ακτίνες του φωτός εστιάζονται σε ένα σημείο πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μικρότερο από το φυσιολογικό αξονικό μήκος του ματιού ή σε μικρότερη διαθλαστική δύναμη του ματιού ή σε συνδυασμό και των δύο.
Επηρεάζεται κυρίως η κοντινή όραση αλλά σε ένα βαθμό και η μακρινή. Εμφανίζεται συνήθως από τη γέννηση. Μπορεί να παρουσιάσει μια ελάττωση στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία λόγω της αυξημένης προσαρμοστικότητας του φακού των ματιών και να αρχίσει να ενοχλεί πάλι μετά την ηλικία των 30 ετών.
Αφορά όλες τις ηλικίες και η αντιμετώπισή της, ιδίως στα παιδιά, είναι πιο απαιτητική από αυτή της μυωπίας.
Και η υπερμετρωπία διορθώνεται με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστική επέμβαση στην κατάλληλη ηλικία.

Αστιγματισμός

Πρόκειται για την διαθλαστική ανωμαλία που οφείλεται σε διαταραχή της καμπυλότητας του κερατοειδούς ( ο κερατοειδής δεν έχει την ίδια καμπυλότητα σε όλη του την έκταση) είτε (πιο σπάνια) σε ανωμαλία στην κατασκευή του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού.
Επηρεάζει και την κοντινή και την μακρινή όραση ενώ μπορεί να συνυπάρχει με την μυωπία και την υπερμετρωπία.
Η διόρθωση του αστιγματισμού γίνεται επίσης με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστική επέμβαση στην κατάλληλη ηλικία.

Πρεσβυωπία

Πρόκειται για μία κατάσταση η οποία παρουσιάζεται με την πάροδο της ηλικίας και αφορά στην δυσκολία εστίασης σε κοντινά αντικείμενα. Εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 40-45 ετών και επιδεινώνεται με την ηλικία.
Οφείλεται στην φθορά λόγω γήρανσης του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού και στην απώλεια της ικανότητας προσαρμογής του σε κοντινές αποστάσεις.
Η διόρθωση της πρεσβυωπίας γίνεται με γυαλιά, πολυεστιακούς φακούς επαφής ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και ειδικοί πολυεστιακοί ενδοφακοί (για ένθεση μετά από επέμβαση καταρράκτη) και ειδικές διαθλαστικές επεμβάσεις με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Βιομικροσκόπηση

Στην βιομικροσκόπηση πραγματοποιούμε εξέταση των ματιών με την χρήση της Σχισμοειδούς Λυχνίας, ένα από τα βασικότερα όργανα στον οφθαλμολογικό έλεγχο.
Η Σχισμοειδής Λυχνία είναι ένα σύστημα φωτισμού υψηλής έντασης το οποίο εστιάζει με την μορφή μεταβλητής δέσμης.
Η παρατήρηση γίνεται υπό μεγέθυνση, με την χρήση ενός μικροσκοπίου μέσα από το οποίο εξετάζουμε τα βλέφαρα, το πρόσθιο ημιμόριο του οφθαλμού (επιπεφυκότας-σκληρός-κερατοειδής χιτώνας-ίριδα-κρυσταλλοειδής φακός) αλλά και το οπίσθιο ημιμόριο (υαλοειδές-αμφιβληστροειδής) με την χρήση κατάλληλων φακών.

Τονομέτρηση με αεροτονόμετρο τελευταίας γενιάς

Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) είναι μία από τις βασικότερες παραμέτρους της οφθαλμολογικής εξέτασης. Μια υψηλή ΕΟΠ μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη γλαυκώματος, μία νόσο που αν παραμείνει χωρίς θεραπεία οδηγεί σε μόνιμη απώλεια οράσεως ή και τύφλωση.
Μέχρι τώρα η κλασική μέθοδος μέτρησης της ΕΟΠ (ακόμη ευρέως χρησιμοποιούμενη) ήταν με την ενστάλαξη αναισθητικών σταγόνων στον κερατοειδή και την χρήση του τονομέτρου Goldman. Στο Ιατρείο μας η τονομέτρηση γίνεται από απόσταση, χωρίς την χρήση ενοχλητικών πολλές φορές σταγόνων, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και με εξαιρετική αξιοπιστία χρησιμοποιώντας αερορτονόμετρο τελευταίας γενιάς.

Παχυμετρία Κερατοειδούς

Με την εξέταση αυτή μετράμε το πάχος του Κερατοειδούς χιτώνα του ματιού, το φυσιολογικό πάχος του οποίου είναι περί τα 540 μικρά.
Πρόκειται για πολύ σημαντική μέτρηση, ειδικότερα όταν ακολουθούν επεμβάσεις για την διόρθωση της μυωπίας, του αστιγματισμού και της υπερμετρωπίας με την χρήση λέιζερ.
Η σημασία της εξέτασης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και για άλλες παθήσεις όπως για παράδειγμα το Γλαύκωμα.

Βυθοσκόπηση

Με την Βυθοσκόπηση ελέγχουμε το οπίσθιο ημιμόριο του ματιού.
Η εξέταση γίνεται μετά την πλήρη διαστολή της κόρης με την χρήση ειδικών σταγόνων καθώς και εξειδικευμένων φακών.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ελέγχουμε το Οπτικό Νεύρο, την Ωχρά Κηλίδα και τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς. Επίσης πραγματοποιούμε έλεγχο του μέσου και περιφερικού αμφιβληστροειδούς.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναγνωρίσουμε ενδεχόμενες παθολογικές καταστάσεις όπως η Διαβητική Αμφιβληστρειδοπάθεια,η Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας ή ακόμα και την ύπαρξη οπών και αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς.
Επίσης πολλές συστηματικές νόσοι, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Αρτηριακή Υπέρταση, διάφορες αυτοάνοσες παθήσεις επηρεάζουν τον αμφιβληστροειδή και για αυτό ο έλεγχός του είναι εξαιρετικά απαραίτητος.