Μετά την επέμβαση του καταρράκτη, ένα ποσοστό ασθενών (περίπου 25-40%) παρουσιάζει θόλωση του οπίσθιου περιφακίου η οποία αντιμετωπίζεται με μια μικροεπέμβαση που ονομάζεται Yag Laser Οπίσθια Καψουλοτομή.

Πως προκύπτει η θόλωση του οπίσθιου περιφακίου

Ο φυσικός φακός του ματιού είναι τοποθετημένος σε ένα ελαστικό σάκο, περιφάκιο, το οποίο τον κρατάει στη θέση του.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης του καταρράκτη, ο χειρουργός ανοίγει το μπροστινό τμήμα του περιφακίου, ώστε να προχωρήσει στην αφαίρεση του φακού.

Κατόπιν, μέσα στον καψικό σάκο τοποθετείται ο ενδοφακός – διορθωτικός φακός. Ο διορθωτικός φακός στηρίζεται από το περιφάκιο, το οποίο αποτελεί κάτι σαν προστατευτικό φράγμα του πίσω μέρους του ματιού.

Το περιφάκιο, κατόπιν της επέμβασης του καταρράκτη, ενδέχεται να παράγει θολά κύτταρα, τα οποία καλύπτουν την οπίσθια πλευρά του προκαλώντας θόλωση της όρασης.

Αυτή η κατάσταση ονομάζεται δευτερογενής καταρράκτης και μπορεί να κάνει την εμφάνισή του μήνες ή και χρόνια μετά την εγχείρηση.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η θόλωση του οπίσθιου περιφακίου αποτελεί συνηθισμένη κατάσταση και δεν θεωρείται επιπλοκή.

Πως πραγματοποιείται η εφαρμογή του Yag Laser

Ο δευτερογενής καταρράκτης αντιμετωπίζεται με την χρήση ενός ειδικού laser,του Yag Laser.

Αρχικά ενσταλάζονται στο μάτι σταγόνες μυδρίασης που σκοπό έχουν την διαστολή της κόρης του ματιού.

Ο οφθαλμίατρος με την χρήση του Yag Laser δημιουργεί μία οπή (Οπίσθια Καψουλοτομή) στο κέντρο του θολού περιφακίου.

Η όλη διαδικασία γίνεται άπαξ, διαρκεί μερικά λεπτά, ενώ με την ολοκλήρωσή της ο οφθαλμίατρος προχωράει σε εξέταση του ματιού, μετρώντας την ενδοφθάλμια πίεση και αξιολογώντας την όραση του ασθενή.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών παρουσιάζουν άμεση βελτίωση στην όρασή τους, ενώ κάποιοι αναφέρουν μία προοδευτική βελτίωση τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο ασθενής, αμέσως μετά την εφαρμογή του Yag Laser επιστρέφει κανονικά στις καθημερινές του δραστηριότητες.