Έλεγχος και Αντιμετώπιση Παθήσεων των Βλεφάρων & της Δακρυικής Συσκευής

Έλεγχος και Αντιμετώπιση Παθήσεων των Βλεφάρων & της Δακρυικής Συσκευής

Παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα βλέφαρα ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την όραση και την λειτουργία του ματιού, προκαλώντας επίσης και αισθητικά προβλήματα. Απαιτείται λοιπόν η έγκαιρη και ακριβής πρόληψη από τον οφθαλμίατρο, ώστε να προκύψει η σωστή θεραπεία...
Ολοκληρωμένη Μελέτη Παθήσεων Αμφιβληστροειδούς

Ολοκληρωμένη Μελέτη Παθήσεων Αμφιβληστροειδούς

Οι ανθρώπινοι οφθαλμοί λειτουργούν με ένα παρόμοιο τρόπο όπως το φιλμ σε μία φωτογραφική μηχανή. Προσλαμβάνουν τα εξωτερικά οπτικά ερεθίσματα, τα οποία στην συνέχεια μεταφέρουν στο οπίσθιο μέρος του εγκεφάλου, ο οποίος με την σειρά του τα μετατρέπει σε εικόνες. Τα...
Ολοκληρωμένη Μελέτη Γλαυκώματος

Ολοκληρωμένη Μελέτη Γλαυκώματος

 Τι είναι το γλαύκωμα Το γλαύκωμα είναι μία ομάδα παθήσεων του οφθαλμού οι οποίες προκαλούν προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για μία χρόνια εξελικτική νευροπάθεια που συνήθως προκαλείται από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, συνδυαστικά...
Ολοκληρωμένη Μελέτη Γλαυκώματος

Παιδιατρικός Οφθαλμολογικός Έλεγχος

Η οφθαλμολογική εξέταση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τους γονείς, ώστε να εντοπίσουν έγκαιρα ενδεχόμενα προβλήματα όρασης στο παιδί. Είναι μία ζωτικής σημασίας εξέταση, καθώς, εφόσον η διάγνωση γίνει νωρίς, τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στην όποια...
Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος (checkup)

Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος (checkup)

Μυωπία Πρόκειται για την διαθλαστική ανωμαλία στην οποία ο ασθενής δεν μπορεί να δει καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά. Στην μυωπία οι ακτίνες του φωτός (το είδωλο δηλαδή του αντικειμένου που βλέπουμε) εστιάζονται σε ένα σημείο μπροστά από τον...