Συστηματικές νόσοι και Οφθαλμοί

Συστηματικές νόσοι και Οφθαλμοί

Πέρα από τα συμπτώματα που αφορούν τις παθήσεις των ματιών, όπως η ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το γλαύκωμα, ο καταρράκτης κ.α, τα μάτια αποτελούν συχνά “καθρέφτη” της συνολικής  υγείας του οργανισμού μας. Ο οφθαλμίατρος μπορεί να εντοπίσει στα μάτια μας...