Οι επιπτώσεις του ήλιου στα μάτια μας

Οι επιπτώσεις του ήλιου στα μάτια μας

Τα μάτια μας είναι πολύ ευάλωτα στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου.  Με την πάροδο του χρόνου και χωρίς την καθημερινή προστασία τους με την χρήση γυαλιών ηλίου, ενδέχεται να προκληθούν σημαντικές αλλοιώσεις οι οποίες είναι ικανές να οδηγήσουν στην ανάπτυξη σοβαρών...