Παιδί: Η προσκόλληση στην οθόνη & οι βλαβερές συνέπειες.

Παιδί: Η προσκόλληση στην οθόνη & οι βλαβερές συνέπειες.

Η ξαφνική μετάβαση στην εξ αποστάεως εκπαίδευση λόγω της πανδημίας αύξησε σημαντικά τον χρόνο που τα παιδιά περνούν μπροστά στην οθόνη.  Οι συνθήκες επέβαλαν να περνούν τον χρόνο που άλλοτε περνούσαν μέσα στην τάξη, γράφοντας και κοιτώντας στον πίνακα, κοιτώντας την...